Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for spesialiteten fødselshjelp og kvinnesykdommer

Innhold i introduksjonsperiode i fødselshjelp og gynekologi

Utdanningskandidater som starter nye i faget fødselshjelp og kvinnesykdommer bør ha en introduksjonsperiode på 3 mnd. Faget krever innsikt i mange spesielle undersøkelsesteknikker og opplæring i operativ teknikk. Læringsmål for perioden er å mestre arbeidet som underordnet lege. Kandidaten må lære å ta opp gynekologisk/obstetrisk journal, lære gynekologisk undersøkelse, vurdere akutt gynekologi, lære basal bruk av ultralyd, assistanse ved normale fødsler, utskrivning av pasienter og innføring i operative teknikker.

Vakter
Vaktarbeidet utgjør en stor del av arbeidstiden og kandidatene bør begynne med vakter umiddelbart. De tre første vaktene sammen med mer erfaren kollega med minst 1 år i faget. Videre opplegg er avhengig av avdelingens størrelse. Erfaren kollega må være umiddelbart tilgjengelig de første 3 mnd.

Fødeavdelingen
Kandidaten skal delta på minst 10 normale fødsler sammen med jordmor. Lære å vurdere mormunnsåpning, fremgang i fødselen, bruk av smertelindring, overvåkning av fosteret, indikasjon for og reparasjon av episiotomi, reparasjon av rifter. Visittgang på føden Etter hvert delta på kompliserte fødsler og trene på fantom. Delta på svangerskapspoliklinikken og få introduksjon i obstetrisisk ultralyd. Være med jordmor på ultralydscreening.

Gynekologisk avdeling
Alle gynekologisk undersøkelser skal i starten gjøres sammen med erfaren kollega. Visittgang og utskrivninger. Gynekologisk poliklinikk med enkle problemstillinger, abortjounaler. Alle funn ved GU og vaginal ultralyd kontrolleres av kollega.

Operasjonsavdelingen
Utdanningskandidaten lærer å assistere på de vanlige operasjonene, lærer knyteteknikk og begynner med åpning og lukking av sår. Begynner opplæring i abrasio, revisio og laparoskopi.

Fordypning
Utdanningskandidaten må sette seg inn i avdelingens prosedyrebøker og få kjennskap til bruk av norsk veileder i gynekologi, fødselshjelp og gynekologisk onkologi. Abortloven. Innføring i CTG og evt STAN.

Veiledning
Det skal opprettes et veilederforhold og settes opp en utdanningsplan etter målbeskrivelsen for faget. Administrativt Opplæring i diagnosekoding og bruk av polikliniske takster. Kurs for nyansatte. Kurs i bruk av medisinsk teknisk utstyr.


Spesialitetskomiteen i fødselshjelp og kvinnesykdommer