Generell kirurgi

Gammel ordning

Gammel ordning for spesialistutdanningen gjaldt frem til ny spesialistforskrift trådte i kraft 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Lege i spesialisering (LIS) i generell kirurgi i som har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen per 1. mars 2019, kan søke om spesialistgodkjenning etter gjeldende ordning. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur. Spesialiteten generell kirurgi er per dags dato ikke vedtatt i ny spesialitetsstruktur.