Godkjente utdanningsinstitusjoner i hud- og veneriske sykdommer i gammel ordning

Her finner du liste over tidligere godkjente utdanningsinstitusjoner i hud- og veneriske sykdommer.

1.3.2019 opphørte spesialistreglene.

Tjeneste utført før 1.3.2019 kan telle for leger som fullfører spesialistutdanning i gammel ordning.

Tidligere godkjente utdanningsinstitusjoner som har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet i henhold til spesialistforskriften, kan fortsatt gi tellende tjeneste til LIS med rettigheter etter § 37.