Veiledningsgrupper i samfunnsmedisin

Deltakere i veildedningsgrupper for samfunnsmedisin

I spesialistutdanningen i samfunnsmedisin er det obligatorisk å gjennomføre et spesifikt 3-årig utdanningsprogram som innebærer deltakelse i veiledningsgruppe i til sammen 90 timer. Arbeidet i veiledningsgruppene er i hovedsak rettet mot problemstillinger legene står overfor i sitt eget arbeid.
11. februar 2022

Veiledningsgruppene gjennomfører 30 timers veiledning per år, og møtes som regel for heldagsmøter. Veiledningen er hovedsaklig basert på erfaringsutveksling. Det er derfor krav om at man jobber i samfunnsmedisinsk stilling.

Det forventes at deltakerne følger sin gruppe fra start til slutt. Hvis man på grunn av flytting eller av annen årsak avbryter deltakelsen, vil koordinator være behjelpelige med å finne en ny gruppe, men dette kan ta tid.

Praktisk informasjon