Påmelding til veiledningsgruppe

Påmeldingsskjema til veiledningsgruppe i samfunnsmedisin.

LIS III må påregne noe ventetid fra de melder seg på og til de blir tildelt plass i en gruppe. Gruppene skal speile bredden i det samfunnsmedisinske arbeidet, og deltakerne velges deretter (ikke bare etter ansiennitet). Det er derfor viktig å fylle ut skjemaet så fullstendig som mulig.

Ved spørsmål ta kontakt på veiledningsgrupper@legeforeningen.no.

Påmelding til veiledningsgruppe

Neste trinn

Er arbeidsstedet registrert utdanningsvirksomhet?

Fullført turnus/LIS1?

.