Gammel ordning

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for anestesiologi

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanning i anestesiologi

3. Gjennomføringsplan for utdanningen

Den norske legeforening
Spesialitetskomiteen i anestesiologi

Oktober 2009

______________________________

I elektronisk utgave av denne målbeskrivelse og gjennomføringsplan er det lenker til oppslag på Legeforeningens nettsider og Legeforeningen / Utdanning