LIS 2

Ny spesialistforskrift for utdanningens andre og tredje del trer i kraft den 1. mars 2019. I den nye ordningen er oppnådde læringsmål grunnlaget for spesialistgodkjenningen.

Før en lege kan tiltre en LIS2-stilling, må legen ha oppnådd alle læringsmålene for Del1.

Del 2 i indremedisin er en felles basisutdanning for alle indremedisinske fag og skal gi grunnleggende teoretiske kunnskaper, tekniske ferdigheter og profesjonelle holdninger som er nødvendige før oppstart av del 3 i hovedspesialitetene akutt- og mottaksmedisin, indremedisin, hjertesykdommer, nyresykdommer, geriatri, blodsykdommer, fordøyelsessykdommer, lungesykdommer, endokrinologi og infeksjonssykdommer.

Utdanningsløpet skal være strukturert og fremgå av en individuell plan for den enkelte lege i spesialisering. Dossier brukes til å planlegge utdanningsløpet, og vurdering av oppnådde læringsmål.