Gammel ordning

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan

1. Innledning

2. Læringsmål for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

3. Gjennomføringen av spesialistutdanningen

4. Evaluering av LIS og tjenesten

Den norske legeforening
Spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri

Desember 2009

____________________________

I elektronisk utgave av denne målbeskrivelse og gjennomføringsplan er det lenker til oppslag på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no