Gammel ordning

Målbeskrivelse for barnekirurgi

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanningen i barnekirurgi

3. Gjennomføringsplan for utdanningen

4. Etterutdanning av spesialister i barnekirurgi