Gammel ordning

Målbeskrivelse for blodsykdommer

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanning i hematologi

3. Gjennomføringsplan for utdanningen