Gammel ordning

Målbeskrivelse og gjennomføringsplan

Bryst- og endokrinkirurgi

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanning i bryst- og endokrinkirurgi

3. Gjennomføringen av spesialistutdanningen

4. Evaluering av LIS og tjenesten