Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Gammel ordning

Godkjente utdanningsinstitusjoner i øre-nese-halssykdommer i gammel ordning

Her finner du liste over tidligere godkjente utdanningsinstitusjoner i øre-nese-halssykdommer.

1.3.2019 opphørte spesialistreglene.

Tjeneste utført før 1.3.2019 kan telle for leger som fullfører spesialistutdanning i gammel ordning.

Tidligere godkjente utdanningsinstitusjoner som har søkt om godkjenning som utdanningsvirksomhet i henhold til spesialistforskriften, kan fortsatt gi tellende tjeneste til LIS med rettigheter etter § 37.