Godkjente psykoterapiveiledere

Oversikt over godkjente psykoterapiveiledere per 23. februar 2024

Innen barne- og ungdomspsykiatri finnes det én type godkjenning som psykoterapiveileder siden 1989, som veileder i psykodynamisk psykoterapi for barn og unge, mens det siden 2018 også er innført en ny godkjenning i kognitiv adferdsterapi (KAT) for barn og unge, men de tre første godkjenningene i dette ble først gitt i 2021, og det er siden 2021 ikke gitt flere godkjenninger i denne ordningen.

I 2021 ble det i barne- og ungdsomspsykiatri godkjent totalt sju veiledere, herav fire godkjenninger i psykodynamisk terapi og altså tre godkjenninger i den nye typen godkjenning, kognitiv adferdsterapi (KAT) som hittil er de eneste godkjenningene av denne typen. Før 2021 hadde det ikke vært noen godkjenninger som veiledere i barne- og ungdomspsykiatri siden 2017 i noen av de to ordningene. I 2022 ble det gitt to godkjenninger som psykoterapiveileder i BUP psykodynamisk terapi, ingen i KAT.

Innen psykiatri fantes det frem til 2005 én type godkjenning som psykoterapiveileder, mens det siden 2005 finnes tre forskjellige typer godkjenninger. Den opprinnelige godkjenningsordningen for psykoterapiveiledere i psykiatri er siden 2005 benevnt som psykodynamisk psykoterapi, mens de to helt nye godkjenningsordningene siden 2005 er gruppepsykoterapi og kognitiv adferdsterapi.

I 2019 ble det godkjent sju psykoterapiveiledere, herav fire godkjenninger i kognitiv adferdsterapi og tre godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi.

I 2020 ble det godkjent 14 psykoterapiveiledere, herav fem godkjenninger i kognitiv adferdsterapi, åtte godkjenninger i psykodynamisk psykoterapi og én godkjenning i gruppepsykoterapi.

I 2021 ble det godkjent totalt 13 psykoterapiveildere, fire i BUP psykodynamisk psykoterapi, tre i BUP KAT (se øverst på siden), fem godkjenninger i psykiatri kognitiv adferdsterapi og én godkjenning i psykodynamisk psykoterapi.

I 2022 ble det godkjent totalt 11 psykoterapiveildere, fem psykoterapiveiledere i psykiatri psykodynamisk psykoterapi, fire i psykiatri kognitiv terapi og to psykoterapiveiledere i BUP psykodynamisk psykoterapi.

I 2023 ble det godkjent ti psykoterapiveiledere i psykiatri, fem i psykiatri kognitiv terapi, fire i psykodynamisk psykoterapi og én i gruppepsykoterapi (sistnevnte er den første siden 2020 og den tredje siden 2014) og ingen i noen av de to ordningene i BUP.

Etter 2017 er det altså gitt aller flest godkjenninger i psykiatri i psykodynamisk psykoterapi og i kognitiv terapi. Alle godkjenninger i psykiatri etter 2017 er kun gitt i disse to ordningene, i tillegg til to godkjenninger i gruppepsykoterapi som er nevnt, den ene i 2020 og den andre i 2023. 

Merk at listene kan inkludere leger som ikke lenger har gyldig autorisasjon/lisens som lege. Dersom legens fødselsdato og etternavn, eller HPR-nr (ID-nr i helsepersonellregisteret), er kjent, bør både autorisasjonsstatus (med datoer) og spesialistgodkjenninger (med dato for godkjenning) sjekkes her.