Melding om oppstart av smågruppe

Fyll ut skjema for melding om oppstart av smågruppe tellende til kompetanseområde i smertemedisin.

Melding om oppstart

Fyll inn deltakere på smågruppen

Det attesteres på at den farmasøytiske industrien ikke er involvert i planlegging eller gjennomføringen av møtene.

Dere vil motta bekreftelse og gruppenummer når gruppen er registrert.

Spørsmål kan sendes til smagrupper@legeforeningen.no.