Sakkyndig komité i smertemedisin

Komiteens mandat er å ha sin oppmerksomhet henvendt på alle forhold av betydning for utdanningen i kompetanseområdet, herunder etablering av nødvendige kurs. Komiteen har også i oppdrag å vurdere søknader fra leger om godkjenning i kompetanseområdet og fremme forslag for sentralstyret.

Sakkyndig komiteen i Smertemedisin

profilbilde
Medlem
Ståle Mathiassen
Norsk forening for smertemedisin
profilbilde
Medlem
Trygve Thorn Skonnord
Norsk forening for allmennmedisin
profilbilde
Medlem
Lars Jørgen Rygh
Norsk anestesiologisk forening
profilbilde
Medlem
Lars-Petter Granan
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering
profilbilde
Medlem
Anne Hege Aamodt
Norsk nevrologisk forening
profilbilde
Varamedlem
Ragni Mørch
Norsk psykiatrisk forening
profilbilde
Varamedlem
Rita Steen
Norsk gynekologisk forening
profilbilde
Varamedlem
Inger-Johanne Widding Hansen
Norsk revmatologisk forening