Kursgodkjenning for sykehusspesialitetene og kompetanseområdene

Søknad om godkjenning av kurs som skal arrangeres for sykehusspesialiteter og kompetanseområdene.

Søknad om godkjenning av kurs

Trinn 1 av 3

Velg område

Trinn 2 av 3

Kurset søkes godkjent for
Det bekreftes at medisinfirma/utstyrsfirma eller andre med kommersielle interesser ikke er involvert i planlegging eller gjennomføring av kurset (betaling av mat, møtelokaler, utsending av invitasjon/materiell, honorar til foredragsholdere, reisestipend, dekning av evt. underskudd/avlysing, betaling av leie for stand, betaling for annonse i program)


Har kursarrangør søkt om støtte fra LMI (Legemiddelindustrien) til deltakelse eller annen form for bistand? Hvis JA, så kan det ikke søkes om godkjenning for tellende kurs i Legeforeningen.

Det bekreftes at alle undervisere på kurset har avgitt opplysninger om evt. tilknytning til/ samarbeid med/eller støtte fra firma/interessekonflikter

Velg alle filene samtidig når du skal laste opp flere filer.

Trinn 3 av 3

Ønsker du annonsering i kursoversikten?

Velg alle filene samtidig når du skal laste opp flere filer.