Norsk revmatologisk forening

2016

5.nasjonale forskningskonferanse innen muskel- og skjeletthelse

17.-18.november 2016 arrangeres en tverrfaglig nasjonal konferanse på Gardermoen med aktuell forskning innen muskel- og skjeletthelse. De ønkser også å motta abstracts med aktuell forskning til presentasjon.
Se vedlegg for mer informasjon om påmelding, priser og program, samt hjemmesiden
www.muss.no
29. august 2016