Norsk revmatologisk forening

2016

Årsrapport NorArtritt 2015

Da er årsrapporten for NorArtritt kommet fra styringsgruppen. Se vedlagt PDF.
Se også nettsiden: www.norartritt.no
5. oktober 2016