Norsk revmatologisk forening

2016

Endret layout på nettsiden vår

Det er gjort en del endringer på nettsiden vår. Prosedyrer finner dere nå under Fagrådet/Prosedyrer, sist nå lagt inn GCA-prosedyre fra Kristiansand under Ferdige prosedyrer. Det er kommet grupper med lenker i høgre kolonne, blant annet til alle norske kompetansetjenestene. I neste utgave av Rheumabulletin vil forandringene bli forklart mer inngående, ta ellers kontakt med webredaktør dersom det er noe som ikke gjenfinnes!
1. mars 2016

Bilderesultat for organized