Norsk revmatologisk forening

2016

Evaluering av Julekurset 2016

Viktig informasjon til alle som deltok på årets Julekurs på Gardermoen! Her er lenken til en kort, konsis men veldig viktig evaluering, der kurskomiteen også ber om innspill til temaer til neste års Julekurs.
http://no.surveymonkey.com/r/Julekurs2016_evaluering
5. desember 2016