Norsk revmatologisk forening

2016

Seminaret på Julekurset 2016, onsdag 23.november

Velkommen til årets seminar!
I invitasjonen til Julemøtet som ble sendt til alle medlemmene per mail er det et eget spørsmål om påmelding til seminaret (lagt som vedlegg her også), som omhandler Den nye spesialistutdanningen- læringsmål og konsekvenser, og det er satt av god tid til viktig diskusjon. Det starter kl 10.30, varer til kl 16, og holdes som resten av Julemøtet på Hotell Comfort Runway Gardermoen. Se vedlagt program.
23. september 2016