Norsk revmatologisk forening

2016

Utlysning av forskningsmidler fra FOREUM

FOREUM (Foundation for Research in Rheumatology) lyser ut midler for forskningsprosjekter med temaet "Aeging in Rheumatic and Musculoskeletal Disease". Søknadsfrist er 7.januar 2017.
Se link for infomasjon og søknadsskjema:
http://www.foreum.org/web/foreum_wcms.nsf/vwAllByKey/media
4. november 2016