Nasjonal forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse, 11.-12.sept 2017

Den 11. og 12.sept 2017 arrangeres den 6. MUSS-konferansen på Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Årets konferanse arrangeres i tilknytning til The International Back and Neck Pain Research Forum som holdes 12.-15.sept.
På hjemmesiden www.muss.no finner dere informasjon om konferansens profram, påmelding og innsending av abstract til frie foredrag.
Webadressen til The International Back and Neck Pain Research Forum: https:www.backandneckforum2017.com/.