Foreløpig program på Julekurset 2018

På hovedkurset i år blir fokuset på ANCA-assosierte vaskulitter. Det vil også tradisjonen tro nytt fra registrene, paneldebatt og nyheter fra forskning innen- og utenlands.
På LIS-kurset er det preliminære programmet meget lovende:
Spondyloartritter. Gunstein Bakland, UiT
Fatigue ved inflammatoriske sykdommer og effekt av trening. Roald Omdal, SUS
Infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Jan Kristian Damås, NTNU
Kryoglobuliner. Øyvind Midtvedt, OUS
Dyspnoe ved SSc. Anna-Maria Hoffmann-Vold, OUS