Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk revmatologisk forening

2018

Foreløpig program på Julekurset 2018

På hovedkurset i år blir fokuset på ANCA-assosierte vaskulitter. Det vil også tradisjonen tro nytt fra registrene, paneldebatt og nyheter fra forskning innen- og utenlands.
På LIS-kurset er det preliminære programmet meget lovende:
Spondyloartritter. Gunstein Bakland, UiT
Fatigue ved inflammatoriske sykdommer og effekt av trening. Roald Omdal, SUS
Infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Jan Kristian Damås, NTNU
Kryoglobuliner. Øyvind Midtvedt, OUS
Dyspnoe ved SSc. Anna-Maria Hoffmann-Vold, OUS
9. april 2018