Nasjonal nettverkskonferanse i Revmatologisk Rehabilitering, 4.-5.april 2019

NRKK inviterer til konferanse i Stjørdal, hotell Scandic Hell, 4.-5.april 2019. Konferansen er aktuell for de som jobber med pasienter i klinikk, men også for de som jobber innen forskning, fagutvikling og undervisning. Viser til vedlegg med program, påmeldingslink og informasjon om kostnad og overnatting. Påmeldingsfrist er 1.februar 2019.