Stipend fra Scandinavian Rheumatology Reserach Foundation

Stipendet er på kr 100 000, skal tildeles en aktiv og fremgangsrik forsker innen revmatologi, og vil bli delt ut på SCR i Helsinki i september. Mottaker vil få dekket reise og deltakelse på kongressen. Søknadsfristen er 15.juni 2018.
Klikk på saken for fullstendig utlysningstekst, og NRF håper på mange gode kandidater!

 

Norsk revmatologisk forening har via Editorial Board i Scandinavian Journal of Rheumatology fått mulighet til å utlyse et forskningsstipend fra Scandinavian Rheumatology Research Foundation på kroner 100 000. Stipendet skal deles ut til en aktiv og fremgangsrik forsker innen revmatologi, som enten er i avslutningsfasen av et doktorgradsarbeid eller er på post.doc. nivå. Etablerte forskere med professorkompetanse er ikke i målgruppen for stipendet. Prisen kan bare mottas en gang. Prisen vil bli delt ut på Scandinavian Congress of Rheumatology i Helsinki i september 2018, og mottaker vil få dekket reise og deltakelse på kongressen. Søknad om stipend skal inneholde en oversikt over kandidatens vitenskapelige karriere, en beskrivelse av kandidatens nåværende arbeid og en skisse for videre utvikling (maksimalt to sider), samt CV og fullstendig publikasjonsliste (maksimalt tre sider). Styret i Norsk Revmatologisk avdeling utpeker mottaker av stipendet.
Søknad sendes samlet i en pdf-fil til styremedlem Espen A. Haavardsholm per e-post: espen@haavardsholm.no innen 15. juni 2018 kl 18.00.