Norsk revmatologisk forening

2019

Pasientinformasjon

Gruppen underlagt NRF som er ansvarlig for oppdatering av Pasientinfo Revma gjør en kjempejobb, og denne lenken er den mest brukte på våre nettsider. NRF har ikke lignende undergruppe som jobber med pasientinformasjon om sykdommer, men det gjøres mye grundig arbeide rundt på de ulike sykehusene. Vi har lagt ut noen her nå under fanen Pasientinformasjon, samt noen anbefalte lenker.
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/Pasientinformasjon/pasientinformasjon-om-revmatiske-sykdommer/
15. mars 2019