Arbeidsgruppe: Strategiplan 2021-25

Styret i Norsk revmatologisk forening forslår at det opprettes en arbeidsgruppe som kan begynne arbeidet med strategiplan for perioden 2021-25. Det er ønskelig at arbeidsgruppen består av 5 medlemmer, og om mulig med representanter fra alle de regionale helseforetakene. Forslag til kandidater bes sendes til styret ved sekretær Anna-Birgitte Aga (anna.birgitte.aga@gmail.com) og medlemmer som er motiverte for å bli med på dette arbeidet kan melde sin interesse direkte innen 1. mars 2020.