Ultralydkurs for spesialister i revmatologi februar 2023

Det er vist seg å være interesse og behov for ultralydkurs for overleger/spesialister i revmatologi. Til nå er det kun organiserte UL kurs for LIS leger, men det er sannsynligvis ønske om UL kurs også for overleger.

Ved Diakonhjemmet sykehus vil vi derfor arrangere et ultralydkurs for spesialister i revmatologi, 3 dager; 8.-10.februar 2023.

Dette kurset er delvis likt sonoanatomi-kurset for LIS-leger, men i den teoretiske delen vil foreleserne legge vekt på patologiske funn, og under hands-on delen kan en diskutere forskjellige former for patologi i de forskjellige vev (det er kun friske modeller). Kurset har inntil 30 deltakere, som deles inn i 6 grupper, med gruppe-inndeling av deltakerne etter det de selv føler som sitt nivå av ultralyd-erfaring/kunnskap.

Ønsket er at flest mulig overleger som trenger det, får kurs for å øke diagnostiske vurderinger og for å føle seg komfortable med den daglige undervisningen av LIS legene i UL ved avdelingen.

Kurset er i regi av Dnlf, og eies av Norsk Revmatologisk Forening.

Vedlegger lenke til informasjon og påmelding (per i dag 10 påmeldte):

 

Lenke fra Dnlf: Ultralydkurs for spesialister i revmatologi (legeforeningen.no)

 

Lenke: https://www.legeforeningen.no/kurs/2022/6/34984/