Grønn kongress blir 16. juni 2023

REMEDY forskningssenter og Klinikk for revmatologi ved Diakonhjemmet sykehus inviterer til Grønn kongress fredag 16. juni 2023. Oppdatert program finnes nederst på siden:

Under Grønn kongress vil årets høydepunkter fra EULAR vil presenteres!

Våre forelesere er utfordret til å kommentere hva som er spesielt viktig for klinisk praksis og videre forskning i Norge. Alle faggrupper som arbeider innenfor revmatologi i Norge er hjertelig velkommen til å delta. Under deler av dagen vil vi ha to parallelle løp, et med medisinske tema og et med tema relevant for tverrfaglig helsepersonell.

Årets miljøtema er «Klimakrisen på 30 minutter» ved Bjørn H. Samset, klimaforsker og fagformidler ved CICERO/ NMBU. 

På Grønn kongress sin hjemmeside kan du lese mer om Bjørn H. Samset og årets klimautfordringer.

https://diakonhjemmetsykehus.no/gronn-kongress

Det er mulig å delta fysisk på Nationaltheatret konferansesenter i Oslo, eller ved å følge sendingen som strømmes direkte. Deltakelse vil være gratis, men krever påmelding. For fysisk deltakelse er det «Første mann til mølla» prinsippet som gjelder. 

Lenke til påmelding: https://www.participant.no/event/gronn_kongress_2023_16062023#init

 

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

Vennlig hilsen

Grønn kongress