Julekurset 2023

Kjære medlemmer i Norsk revmatologisk forening!

Det er en glede å kunne invitere til NRFs julekurs 2023 som vil foregå på Radisson Royal Hotell Bryggen i Bergen fra 22. til 24. november.

Her følger informasjon om program, påmelding samt presentasjon av abstracts og postere.

1) Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer (LIS-kurset).

LIS-kurset arrangeres 22/11 og er aktuelt for både LIS og spesialister i revmatologi. Det gjennomgående temaet for årets LIS-kurs er som i fjor såkalte “clinical pearls”, det vil si tips og triks fra erfarne eksperter. Med dette mener vi først og fremst informasjon som ikke er enkelt tilgjengelig i oppslagsverk, retningslinjer og behandlingsalgoritmer, men snarere et innblikk i hvordan en ekspert manøvrerer seg gjennom "gråsonetilfeller" og andre kliniske utfordringer.

På LIS-kurset må man betale kursavgift og dagpakke. Reiseutgifter og evt. hotellutgifter dekkes ikke av NRF. De må dekkes av Utdanningsfond 3 i Legeforeningen eller arbeidsgiver. Se forøvrig informasjon på påmeldingssiden.

Lenke til program for LIS-kurset og påmelding: 


Praktisk revmatologi ved artritt og bindevevssykdommer (legeforeningen.no)


2)   Hovedkurs, seminar, hotell og festmiddag. 

NRF seminaret avholdes som vanlig parallelt med LIS-kurset den 22/11. Seminaret arrangeres av styret i NRF. Årets tema er «Framtidens revmatologiske poliklinikk». Det er gratis å delta på seminaret, men reiseutgifter og evt. overnatting dekkes ikke av NRF. 

Påmelding til seminaret gjøres via lenken for hovedkurset under. Det vil bli sendt ut egen e-post senere med detaljert program. 

 

23. og 24. november avholdes hovedkurset «Nyheter i revmatologi». 23. november avholder NRF sitt årsmøte og på kvelden er det festmiddag.

 

Lenke til program for kurset, påmelding, middager og reservasjon av hotellrom:

Nyheter i revmatologi. Norsk revmatologisk forenings julekurs. (legeforeningen.no)

 

3) Presentasjon av ny forskning

Abstracts: 

Det er viktig å få innblikk i forskning som foregår rundt på revmatologiske avdelinger i landet, og vi håper at mange vil sende inn abstracts til julemøtet. Se vedlegg med statutter for NRFs abstract- og posterpris

Noen abstracts vil bli valgt ut av stipendutvalget til å presenteres muntlig på formiddagen 23/11. Abstracts som ønskes vurdert skal sendes til Maud-Kristine Aga Ljoså til e-post mkaljosa@gmail.com senest 31.oktober. 

Det er en pris for beste abstract. Den vil bli utdelt under festmiddagen 23. november. De som presenterer abstract vil ikke få honorar.

Postere:

Det er liberal presentasjon av postere. De skal inneholde revmatologisk forskning fra 2023. Alle som har en interessant poster kan henge den opp 23/11. En egen komité vil vurdere posterne, og det vil bli utdelt en pris for beste poster under festmiddagen.

OBS: Man må selv ha med seg gummikitt for å henge opp posteren på veggen.

 

Velkommen til julemøtet!

 

Med vennlig hilsen NRFs kurskomité

Aksel Thuv Nilsen, Kari Eline Norvik Nag, Nina Martine Krafft Sande, Jens Vikse og Even Lillejordet

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/Norsk-revmatologisk-forening/