Revmatologen nr.1 2023

Årets første nummer av revmatologen er online!