Med sans for sjeldne sykdommer

Inspirerende lesning for en revmatolog i siste tidsskriftet.