Ultralydkurs for spesialister 15.-17.april 2024

Vi ønsker å minne om påmelding til UL-kurs for spesialister i revmatologi, som foregår på Diakonhjemmet 15.-17.april 2024. Foreløpig er det få påmeldte, på grunn av at dette er et dyrt kurs å arrangere må kurset avlyses ved for få påmeldte, så dersom du kan tenke deg å delta så er påmeldingsfristen er satt til 17.mars.

Nedenfor er link til kursprogram og påmelding:

Ultralydkurs for spesialister i revmatologi (legeforeningen.no)