Norsk revmatologisk forening

Fagrådet/Prosedyrer

Ikke ferdige prosedyrer

Disse er sendt til høring, men enda ikke endelig godkjente.
28. november 2019
  • St.Olavs Hospital:  Oppfølging og behandling systemisk sklerose
  • Haukeland:  SLE – utredning, behandling og oppfølging
  • Lillehammer:  Forebygging kardiovaskulær sykdom ved revm.avd.

Ønske om utarbeiding av prosedyrer på flere områder?

Ta kontakt med Pernille Bolton King, pernille.bolton-king@diakonsyk.no

ANCA - assosierte vaskulitter

Prosedyrer angående ANCA-assosierte vaskulitter utarbeidet av UNN.

Se PDF-fil under.