Norsk revmatologisk forening

Kommende kurs og møter

  1. Kurs i revmatologi RegUT: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering
  2. Kursoversikt fra EULAR: https://esor.eular.org/totara/catalog/index.php
  3. Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer, Stavanger 07.02.2023: Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer - St. Olavs hospital (stolav.no)
  4. EULAR i Milano 31.05-03.06.2023: https://congress.eular.org/ 
  5. Grønn kongress juni 2023: https://diakonhjemmetsykehus.no/gronn-kongress
  6. EUVAS vaskulittkurs: 28.9-30.9: European Vasculitis Society
  7. Brukermøte for kvalitetsregistrene NorVas, NorArtritt og RevNatus 26.10.2023: https://stolav.no/arrangementer/registermote-norartritt-norvas-og-revnatus 
  8. ACR 2023 i Philadelphia, Pennsylvania 10.-14.11.2023: American College of Rheumatology: https://www.rheumatology.org/Annual-Meeting 
  9. LIS-kurs og juleseminar 2023
  10. Julekurs NRF 2023