Norsk revmatologisk forening

Kommende kurs og møter

  1. Kurs i revmatologi RegUT: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering
  2. Kursoversikt fra EULAR:https://www.eular.org/edu_courses.cfm?showArchive=1
  3. Nasjonalt seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer, 02.02.2021, Stavanger. (https://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2021-02-02)
  4. NRFs Julekurs (LIS-kurs og Hovedkurs), 25.-27.november 2020, Comfort Runway Hotell Gardermoen.
  5. Helseforetakenes TNF-BIO Spesialistseminar, 20.-21.januar 2021, Thon Hotell Arena, Lillestrøm.
  6. ACR 2020 (https://www.rheumatology.org/Annual-Meeting)
  7. EULAR 2021 (https://www.eular.org/congress.cfm)