Norsk revmatologisk forening

Kommende kurs og møter

  1. Kurs i revmatologi RegUT: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering
  2. Kursoversikt fra EULAR: https://esor.eular.org/totara/catalog/index.php
  3. Helseforetakenes TNF BIO seminar 31. august – 1. september 2022
  4. Brukermøte for kvalitetsregistrene NorVas, NorArtritt og RevNatus 27. oktober: Brukermøte NorVas, NorArtritt og RevNatus - St. Olavs hospital (stolav.no)
  5. ACR 11.-15. november 2022: American College of Rheumatology
  6. LIS-kur og juleseminar 23.11.2022
  7. Julekurs NRF 24.11-25.11.2022
  8. Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer, Stavanger 7. februar 2023: Seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer - St. Olavs hospital (stolav.no)
  9. EULAR juni 2023
  10. Grønn kongress juni 2023