Norsk revmatologisk forening

Kommende kurs og møter

  1. Kurs i revmatologi RegUT: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering
  2. Kursoversikt fra EULAR: https://www.eular.org/edu_courses.cfm?showArchive=1
  3. Nasjonalt seminar med tema svangerskap og revmatiske sykdommer, 02.02.2021, St. Olav. (https://stolav.no/arrangementer/nasjonalt-seminar-med-tema-svangerskap-og-revmatiske-sykdommer-2021-02-02)
  4. EULAR 2021 (https://www.eular.org/congress.cfm)
  5. ACR 2020 (https://www.rheumatology.org/Annual-Meeting)