Norsk revmatologisk forening

Norske kvalitetsregistre

Nakbur

Trenger du oppdatering ang. Nakbur?

Opplysninger om uveitt og vaksinering ligger som PDF-filer på høyre side av denne siden.

Her er lenken til Nakbur:

http://www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur