Norsk revmatologisk forening

Norske kvalitetsregistre

Nokbil

Vil du vite mere om NOKBIL-prosjektet og hva som skjer med det biologiske registeret?

Logg inn på den nye hjemmesiden: www.nokbil.no