Norsk revmatologisk forening

Om oss

Æresmedlemmer i NRF

De følgende er blitt utnevnt til æresmedlemmer i NRF:

Erik Rødevand
Tore Kvien
Øystein Førre
Monika Østensen
Gunnar Husby
Willy Johnsen
28. november 2019