Norsk revmatologisk forening

Om oss

DRG-utvalget

DRG-utvalget ble gjenopprettet etter årsmøtet i 2021 og består fra 2022 av følgende medlemmer:
24. november 2022

Ellen Margrete Apalset (leder)
Liz Paucar Loli
Ellen Sauar Norli