Norsk revmatologisk forening

Om oss

Fagrådet i NRF

Fagrådet har som oppgave å definere og vedlikeholde den faglige standarden for faget revmatologi i Norge. Rådet skal utarbeide råd, faglige anbefalinger og standarder, og vedlikeholde disse i lys av ny forskningsbasert eller omforent erfaringsbasert nasjonal eller
internasjonal kunnskap.

Fagrådet består fra 2023 av følgende medlemmer:

Carina Skorpen (leder)
Pernille Bøyesen
Maria Boge Lauvsnes
Jens Vikse
Eirik Klami Kristianslund