Norsk revmatologisk forening

Om oss

Fagrådet i NRF

Fagrådet består i perioden 2020 av følgende medlemmer:
Carina Skorpen (leder fra september 2020), Pernille Bøyesen, Katrine Brekke Norheim, Jens Vikse og Agnete Gulati.