Norsk revmatologisk forening

Om oss

Fagutvalget for utdanningskandidater i revmatologi (FUR)

Fagutvalget for utdanningskandidater i revmatologi (FuR) er et utvalg av leger i spesialisering innen revmatologi med myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene.

FuR består i 2020 av Jintana B Andersen (leder), Silje Reiseter og Håvard Fretheim.
13. mai 2020