Norsk revmatologisk forening

Om oss

Fagutvalget for utdanningskandidater i revmatologi (FUR)

Fagutvalget for utdanningskandidater i revmatologi (FuR) er et utvalg av leger i spesialisering innen revmatologi med myndighet til å foreslå LIS-representanter til spesialitetskomiteene.
13. mai 2020

FuR består fra 2023 av følgende medlemmer:

Jens Vikse (leder)
Sara Susanne Raanes
Gina Brinkmann
Emily Langballe
Suzanna Thon Hagen