Julekursets stipendutvalg

På det årlige Hovedkurset som arrangeres årlig av NRF, blir det presentert aktuelle abstracts og postere. Stipendutvalget bestemmer hvilke av de innsendte abstracts som får lov til å presentere forskningen sin muntlig på Hovedkurset, og bestemmer vinneren av Abstract-prisen.

Stipendutvalget består fra 2022 av følgende medlemmer:

Mari Hoff
Maria Jonsson
Till Uhlig

Det er utformet en mal for abstracts som sendes inn. EULARs retningslinjer benyttes, og det skal skrives på engelsk. Maksimalt 3600 tegn og 55 linjer, inkludert forfatterdetaljer og overskrift. Abstractet skal ha følgende oppbygging: A:Title, B: Background, C: Objectives, D: Methods, E: Results og F: Conclusions. 

Dersom abstracet tidligere er innsendt til internasjonale kongresser, kan PDF derfra submitteres. Forøvrig benyttes PDF dokument med eventuelle tabeller eller figurer integrert i dokumentet. Abstractet submitteres ved å sende det per e-post til sektretær i Norsk Revmatologisk Forening.