Norsk revmatologisk forening

Om oss

Klinikerprisen

Fra 2014 har NRF årlig tildelt Klinikerprisen til en praktiserende revmatolog i Norge som har gjort en ekstraordinær innsats innenfor faget revmatologi. Alle revmatologer kan nominere kollegaer, og styret i NRF utpeker vinneren.

Kandidaten skal på en fremragende måte ha bidratt med 

a) Betydelig interesse og engasjement for revmatologi i Norge

b) Klinisk innsats for å bedre pasientenes hverdag

c) Inspirasjon og kunnskapsformidling blant kollegaer

Prisen er på kr 25 000 og deles ut i forbindelse med foreningens julemøte.

Frist for å nominere kandidater til Klinikerprisen er hvert år 1.november, og forslag sendes til sekretær i NRF.

 

Tidligere vinnere av Klinikerprisen: 

2022: Guro Løvik Goll

2021: Maud-Kristine Aga Ljoså (artikkel om vinneren)

2020: Marianne Wallenius

2019: Olav Bjørneboe, Martina Hansens Hospital

2018: Øyvind Midtvedt, Oslo Universitetssykehus

2017: Halvor Nygaard, Lillehammer Revmatismesykehus

2016: Inge-Margrethe Gilboe, Oslo Universitetssykehus

2015: Bjørg-Thilde Fevang, Haukeland Universitetssykehus

2014: Erik Rødevand, St Olavs Hospital