Norsk revmatologisk forening

Om oss

Redaksjonskomite Revmatologen

Redaksjonskomiteen i Revmatologen (tidligere kalt Norsk Rheumabulletin) ble opprettet i 2018, og vil bli oppdatert årlig.

Medlemmer fra år 2022 er følgende:

Erik Rødevand (leder)
Carina Gøtestam Skorpen
Inger Myrnes Hansen
Svein Joar Auglænd Johnsen