Norsk revmatologisk forening

Om oss

Redaksjonskomite Norsk Rheumabulletin

Redaksjonskomiteen i Norsk Rheumabulletin ble opprettet i 2018, og vil bli oppdatert årlig.

Komiteen består av følgende medlemmer: Erik Rødevand (leder), Carina Gøtestam Skorpen, Inger Myrnes Hansen og Svein Joar Auglænd Johnsen (webredaktør i NRF).