Norsk revmatologisk forening

Om oss

Redaksjonskomite Revmatologen

Redaksjonskomiteen i Revmatologen (tidligere kalt Norsk Rheumabulletin) ble opprettet i 2018, og vil bli oppdatert årlig. Redaksjonskomiteen består fra 2023 av følgende medlemmer:
Sj Johnsen

Redaksjonskomiteen består fra 2023 av følgende medlemmer:

Svein Joar Auglænd Johnsen (leder)
Maria Mjaavatten
Yi Hu
Christine Stillum