Norsk revmatologisk forening

Om oss

SpesialitetskomiteenProfilbilde
Leder
Brekke, Lene Kristin
Profilbilde
Medlem
Fremstad, Hallvard
Profilbilde
Medlem
Goll, Guro Løvik
Profilbilde
Medlem
Hansen, Inger Myrnes
Profilbilde
LIS-medlem
Causevic, Haris
Profilbilde
Varamedlem
Bader, Lucius Immanuel
Profilbilde
Varamedlem
Pedersen, Sonja
Profilbilde
LIS-varamedlem
Skaug, Hans Kristian