Norsk revmatologisk forening

Om oss

Statutter for Norsk revmatologisk forenings abstraktpris og posterpris

Vedtatt i styremøte NRF 27.08.2019.

Medlemmer av NRF oppfordres til å sende inn abstrakts til julekurset til Norsk revmatologisk forening. Abstracts kan være på engelsk eller skandinavisk, inntil 3000 tegn, og bør inneholde formål, metode, resultat og konklusjon. Det oppfordres til å sende inn abstrakts som er presentert på internasjonale kongresser, så lenge resultatene ikke er publisert i et vitenskapelig tidsskrift før innsending. Abstrakts sendes inn som pdf fil til sekretær innen utgangen av oktober. De beste abstrakts gis mulighet til oral presentasjon. Alle innsendte abstracts presenteres som poster. Det deles ut en abstraktpris på kr 25 000 og en posterpris på kr 15 000.

Abstraktprisen

 1. Innsendte abstrakts vurderes av Norsk revmatologisk forenings stipendkomité, som er valgt av årsmøtet.
 2. Stipendkomiteen skal vurdere den vitenskapelige kvaliteten i alle innsendte abstrakt og velge ut de beste som gis mulighet til oral presentasjon på julemøtet.
 3. Grunnlaget er vitenskapelig kvalitet. Følgende punkter vektlegges:
  • originalitet
  • kvalitet på studiedesign/metode
  • potensiell nytte/klinisk relevans (impact)
 4. Prisen på kr 25 000 går til beste abstrakt.

Posterprisen

 1. Alle abstrakt som er innsendt til vurdering, presenteres som poster på julemøtet, og deltar i utvelgelsesprosessen til posterprisen.
 2. Norsk revmatologisk forenings stipendkomité velger ut den beste posteren som er presentert på julemøtet. Ved forfall fra stipendkomiteen peker styret ut varamedlem(mer).
 3. God design og godt forståelig budskap legges til grunn i bedømmelsen.
 4. Prisen på kr 15 000 går til beste poster.