Norsk revmatologisk forening

Om oss

Styret

Styremedlemmer velges på årsmøtet i NRF hvert andre år. Det består av en leder, en nestleder, en sekretær, en kasserer, en webredaktør, en LIS-representant og 2 andre medlemmer.

Styret som ble valgt for perioden 2018 og 2019 består av:

Helena Anderson (leder), Bertha Storesund (nestleder), Anna-Birgitte Aga (sekretær), Tone Nystad (kasserer), Anja Hjelle (webredaktør), Jintana Andersen (LIS-representant), Erik Rødevand og Espen Haavardsholm (forskningsansvarlig). Sammensetning

Profilbilde
Leder
Andersson, Anna Helena
Profilbilde
Nestleder
Bakkeheim, Vivi
Profilbilde
Medlem
Aga, Anna-Birgitte
Profilbilde
Medlem
Bakland, Gunnstein
Profilbilde
Medlem
Haavardsholm, Espen Andre
Profilbilde
Medlem
Johnsen, Svein Joar Auglænd
Profilbilde
Medlem
Lillejordet, Even
Profilbilde
Medlem
Nystad, Tone Wikene