Norsk revmatologisk forening

Om oss

Valgkomiteen i NRF

Det er valg i NRF hvert andre år, og det skjer på Årsmøtet som er samtidig som det årlige Julekurset i november hvert år.
27. november 2019

Valgkomiteen består fra 2023 av følgende medlemmer:

Ada Wierød
Anja Hjelle Myhre
Even Lillejordet