Norsk revmatologisk forening

Om oss

Valgkomiteen i NRF

Det er valg i NRF hvert andre år, og det skjer på Årsmøtet som er samtidig som det årlige Julekurset i november hvert år. Neste valg er i 2019, og det skal da velges sammensetning for styret for perioden 2020-2021.
27. november 2019

Valgkomiteen består i 2020 av følgende medlemmer:

Ada Wierød, Anja Hjelle Myhre og Maud-Kristine A. Ljoså.