Velkommen

Vi har til oppgave å være en faglig forening for alle leger med interesse for revmatologi.

Foreningens formål er å arbeide for å fremme revmatologi som fag, både vitenskapelig og praktisk faglig arbeide. Arbeidet skjer ved å arrangere møter kongresser, kurs til fremme av medlemmenes faglige standard, evt. støtte slik virksomhet ved stipendier eller lignende. Foreningen skal og arbeide for at offentlige og medisinske myndigheter gjøres oppmerksomme på fagets utvikling og de behov samfunnet har for utbygging innen faget.

Norsk revmatologisk forening har rundt 360 medlemmer (januar 2022).

Dersom du ønsker å bli medlem eller få mer informasjon, kan du ta kontakt med styreleder Silje Watterdal Syversen eller sekretær Maud-Kristine Aga.