Norsk revmatologisk forening

Om oss

Velkommen

Vi har til oppgave å være en faglig forening for alle leger med interesse for revmatologi.

Foreningens formål er å arbeide for å fremme revmatologi som fag, både vitenskapelig og praktisk faglig arbeide. Arbeidet skjer ved å arrangere møter kongresser, kurs til fremme av medlemmenes faglige standard, evt. støtte slik virksomhet ved stipendier eller lignende. Foreningen skal og arbeide for at offentlige og medisinske myndigheter gjøres oppmerksomme på fagets utvikling og de behov samfunnet har for utbygging innen faget.

Norsk revmatologisk forening har i dag 250 medlemmer, herav er 140 spesialister i revmatologi.

Dersom du ønsker å bli medlem eller få mer informasjon, kan du ta kontakt med foreningens formann, Helena Andersson eller sekretær Anna-Birgitte Aga.